Welcome to Hilihang Rural Municipality!! 

वार्ड नं १

वडा अध्यक्ष       गोपी कृष्ण भन्डारी

सम्पर्क नं.          ९८४२६३४८२१

वडा सचिव      सुरेन्द् भ०डारी    

सम्पर्क नं.      ९८१४९२४९९१