FAQs Complain Problems

Welcome to Hilihang Rural Municipality!! 

वार्ड नं ६

वडा अध्यक्ष  :     कृष्ण वहादुर यवा लिम्बु

सम्पर्क नं.   :       ९८१८२५३२५२

वडा सचिव  :    देवेन्द्र कटुवाल      

सम्पर्क नं.  :     ९८५२६८४८०५

Ward Contact Number: 
९८५२६८४८०५