FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Updated date

मालपोतको घुम्ति शिविर सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Tuesday, November 30, 2021 - 14:22

कोभिड १९ विरुद्दको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, November 30, 2021 - 13:32

सहजकर्ता पदमा करार सेवा गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Monday, November 29, 2021 - 17:17

सामुदायिक विद्यालयलाई परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, November 26, 2021 - 14:03

वालि पकेट कार्यक्रम निरन्तरता सम्बन्धी सुचना ।

Sunday, November 21, 2021 - 16:54

वाख्रा पकेट कार्यक्रम निरन्तरता सम्बन्धी सूचना।

Sunday, November 21, 2021 - 16:53

पशु कार्यक्रम सुचना

Sunday, November 21, 2021 - 16:52

तरकारी वाली पकेट कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना

Sunday, November 21, 2021 - 16:49

युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

Sunday, November 21, 2021 - 16:45

कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धमा ।

Friday, November 19, 2021 - 11:24

ऐेतिहासिक हिलिहाङ दरबार प्यागोडा शैलीको भवन निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Monday, November 1, 2021 - 15:32

प्रशासकीय भवन निर्माणको ठेक्का सम्बन्धि सूचना ।

Monday, November 1, 2021 - 12:56

Verocell दोस्रो मात्रा खोप संचालन सम्बन्धमा ।

Friday, October 29, 2021 - 13:27

कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थिति भइदिने बारे ।

Wednesday, October 27, 2021 - 11:34

कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थिति भइदिने बारे ।

Sunday, November 14, 2021 - 12:50

हिलिहाङ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन सम्बन्धी सार्वजनिक कार्यक्रमको सूचना ।

Sunday, September 26, 2021 - 13:08

Issuance of letter of intent of award the contract Constructon of hilihang durbar (pagoda)

Thursday, September 23, 2021 - 17:51

एकचेप्पा टंक खनालको घर हुँदै तमोर करिडोर जोडने सडक खण्डको स्तरोन्नति तथा ट्याक ओपन सम्बन्धी दरभाउपत्रदाता छनौट गरिएको जानकारी सम्बन्धमा

Thursday, September 23, 2021 - 17:22

भेरोसिल पहिलो मात्रा खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, September 22, 2021 - 12:43

हिलिहाङ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

Wednesday, September 22, 2021 - 11:44

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, September 15, 2021 - 19:20

कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थिति भइदिने बारे ।

Sunday, November 14, 2021 - 12:49

TOR for Brief Environmental Studies (BES)

Sunday, September 5, 2021 - 17:59

अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Friday, August 27, 2021 - 21:54

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे । (अ.हे.ब.,अ.न.मि र का.स.)

Friday, August 27, 2021 - 21:13

लिखित परीक्षा सम्बन्धी सुचना !!!!

Monday, August 23, 2021 - 18:02

कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थिति भइदिने बारे ।

Sunday, November 14, 2021 - 12:47

जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप सञ्चालन सम्बन्धमा ।

Thursday, August 5, 2021 - 11:01

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण गराउने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

Sunday, July 25, 2021 - 14:09

निमित्त प्रशासकिय प्रमुख भई कार्य गर्ने

Sunday, July 25, 2021 - 14:08

भुमिहिन दलित/भुमिहिन सुकुम्बासीको हकमा प्रकाशन गरिएको १५ (पन्ध्र) दिने सार्वजनिक सूचना ।

Monday, July 19, 2021 - 12:35

अव्यवस्थित वसोवासीको हकमा प्रकाशन गरिएको १५ (पन्ध्र) दिने सार्वजनिक सूचना ।

Monday, July 19, 2021 - 12:31

व्यवसाय कर तथा घर वहाल कर वुझाउने सम्बन्धमा ।

Friday, July 9, 2021 - 14:46

पेश्की फर्छौट गर्ने सम्बन्धमा तेस्रो पटक ताकेता गरिएको ( सुभाङ खानेपानी तथा सरसफाई उ.स) ।

Sunday, July 4, 2021 - 15:00

पेश्की फर्छौट गर्ने सम्बन्धमा तेस्रो पटक ताकेता गरिएको ( तमोर खानेपानी तथा सरसफाई उ.स) ।

Sunday, July 4, 2021 - 14:53

पाँचो वर्षे बजेट अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना

Sunday, June 20, 2021 - 19:26

मार्गदर्शन सहित सिलिङ पठाईएको । ( वडा समितिको कार्यालय सवै)

Friday, June 18, 2021 - 19:47

मध्यकालिन खर्च संरचनाको ( MTEF) प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी पेश गर्नुहुन ।

Tuesday, June 8, 2021 - 13:26

अत्यावश्यक सेवा वाहेक सवै सेवाहरु स्थगित भएको सूचना ।

Thursday, September 23, 2021 - 12:27

शोकमा गाउँपालिका बन्द रहने बारे ।

Friday, May 28, 2021 - 20:39

शोक विज्ञप्ती

Friday, May 28, 2021 - 20:37

कार्यपालिका वैठकमा उपस्थित भईदिने बारे ।

Tuesday, May 25, 2021 - 11:01

पहिलो डोजको खोप लगाउनको लागि दर्ता लिने सम्बन्धि सूचना ।

Sunday, May 23, 2021 - 17:36

एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Saturday, May 22, 2021 - 08:46

निषेधाज्ञा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Saturday, May 22, 2021 - 08:45

वर्षे फलफूलका विरुवा पठाइएको सम्वन्धमा ।

Tuesday, May 11, 2021 - 13:29

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना ।

Sunday, April 18, 2021 - 08:40

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

Friday, April 16, 2021 - 12:01

करार सेवा पदपुर्ती सम्वन्धी सूचना ।

Thursday, April 15, 2021 - 13:42

नयाँ वर्ष वि.सं. २०७७ सालको शुभकामना

Tuesday, April 13, 2021 - 14:23

स्थानिय तहको संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन ( LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

Monday, April 12, 2021 - 17:26

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना ।

Saturday, April 10, 2021 - 13:12

कार्यपालिका वैठकमा उपस्थित भईदिने बारे ।

Thursday, April 8, 2021 - 12:45

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविरको लागी सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना ।

Wednesday, April 7, 2021 - 18:48

एक वडा एक घासे नर्सरी केन्द्र स्थापनाको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना ।

Sunday, April 4, 2021 - 17:05

हिलिहाङ दरवार(प्यागोषा शैलीको) भवन निर्माण कार्यको प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण प्रतिवेदन सम्वन्धी सार्वजनिक सुचना ।

Saturday, April 3, 2021 - 11:53

नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र उद्घाटन, निःशुल्क स्वास्थ्य योग शिविर र निःशुल्क आयुरवेदिक स्वास्थ्य शिविर सम्वन्धी सुचना ।

Thursday, April 1, 2021 - 18:06

LISA को सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको वारे ।

Sunday, March 21, 2021 - 11:39

बंगुर प्रवर्द्वन कार्यक्रम सहभागिताको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना । (दोस्रो पटक)

Wednesday, March 17, 2021 - 13:14

लागत साझेदारीमा बगुर प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागिताको लागि प्रस्ताव आह्वानको सुचना ।

Monday, March 1, 2021 - 11:00

तेस्रो राष्ट्रपति खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने बारे ।( सवै माध्यमिक विद्यालयहरु)

Saturday, February 27, 2021 - 11:11

सल्लेरी-सुभाङ-पञ्चमी-अमरपुर सडक स्तरउन्नति कार्यको प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

Thursday, February 18, 2021 - 17:47

विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (सबै वडा कार्यालयहरु)

Wednesday, February 17, 2021 - 21:48

भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुले निवेदन दिने सम्बन्धी सुचना ।

Wednesday, February 17, 2021 - 21:32

इच्छुक बेरोजगारीहरुबाट आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सुचना ।

Wednesday, February 17, 2021 - 21:29

भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी र अवस्थित बसोवासको व्यवस्थापन गर्न यस हिलिहाङ गाउँपालिकाको लागि आवश्यक कर्मचारीहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Friday, February 12, 2021 - 16:02

छोटो सुचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरुको मौखिक परिक्षा कार्यक्रम सम्वन्धी सुचना ।

Thursday, February 11, 2021 - 12:33

घास काट्ने मेशिन (च्याफ कटर) सम्बन्धी प्रस्ताव आवह्वानको सुचना ।

Sunday, February 7, 2021 - 11:54

संक्षिप्त सुचिमा सेवा प्रदायक संस्था छनौट गरिएको बारेको सूचना ।

Wednesday, February 3, 2021 - 14:06

अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्वन्धी अत्यन्तै जरुरी सुचना

Tuesday, February 2, 2021 - 08:26

लेखा परिक्षणका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सुचना ।

Monday, February 1, 2021 - 18:20

भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरण कार्यको लागि करारमा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्वन्धी सुचना ।

Wednesday, January 13, 2021 - 13:35

राष्ट्रिय र स्थानिय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने वाली वस्तुको साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी सुचना

Monday, January 11, 2021 - 13:19

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी सुचना

Thursday, December 31, 2020 - 11:55

संक्षिप्त सुचीको लागि आशयपत्र माग गरिएको सुचना ।

Thursday, December 24, 2020 - 17:49

परिपत्र गरिएको । (सवै वडा कार्यालयहरु)

Wednesday, December 23, 2020 - 14:46

तालिममा सहभागी भइदिने बारे । (सवै वडा कार्यालयहरु)

Wednesday, December 23, 2020 - 14:46

सुचना प्रविधी अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सुचना

Monday, December 14, 2020 - 12:55

सुचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) पदको छोटो सुचिमा नाम समावेश भएका उमेद्वारहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम बारेको सूचना । मितिः२०७७/०८/२५

Thursday, December 10, 2020 - 10:53

"उद्यम विकास सहजकर्ता (EDF) कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्वन्धि सुचना ।" दोस्रो पटक प्रकाशित…......

Wednesday, December 9, 2020 - 14:10

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ।

Wednesday, November 11, 2020 - 17:05

गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि निशुल्क जग्गा प्राप्ति बारेको सूचना!!......

Friday, December 11, 2020 - 11:19

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

Monday, October 5, 2020 - 17:41

अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएकाे ।

Sunday, October 4, 2020 - 10:13

छाेटाे सुचिमा नाम समाबेश भएका उम्मेदवारहरुकाे लिखित परीक्षा कार्यत्रःम बारेमा सूचना ।

Wednesday, September 30, 2020 - 15:23

बार्षिक कार्ययाेजना बनार्इ पेश गर्ने तथा वन पैदावारकाे बिकि वापत प्राप्त रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।।

Tuesday, September 15, 2020 - 13:34

करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, September 15, 2020 - 11:00

Invitation for Bids for the: 1. LANDSCAPE PREPARATION OF HILIHANG DURBAR MUSEUM And CONSTRUCTION OF HILIHANG DURBAR MUSEUM

Friday, December 11, 2020 - 11:26

अा.व २०७७/०७८ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागि हुन सूचीकृत हुने सूचना ।।

Monday, September 7, 2020 - 12:50

विधुतकाे पहुँच नपूगेकाे तथा मिनिगिड निर्माण हुन नसक्ने क्षेत्रमा घरेलु साैर्य विधुत प्रणाली जडानकाे लागि अावेदन समबन्िध सूचना ।।।

Monday, August 31, 2020 - 11:45

बिदा स्वीकृत सम्बन्धमा ।।

Monday, August 31, 2020 - 11:22

सुरक्षीत नागरिक अावासो सुचना तथा सर्वेक्षणा फारम ।।

Friday, September 4, 2020 - 10:38

गाँउ कार्यपालिकाकाे प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि नि:शूल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बारेकाे सूचना ।।।।

Sunday, August 30, 2020 - 11:18

नतिजा प्रकाशित गरिएकाे बारे ।।।।

Thursday, August 27, 2020 - 16:57

छाेटाे सुचिमा नाम समाबेश भएका उम्मेदवारहरुकाे लिखित परीक्षा कार्यत्रःम बारेमा सूचना ।

Monday, August 24, 2020 - 13:43

Request for Quotation for Digitization services of vital events Registration Application Form

Monday, August 24, 2020 - 12:50

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, August 2, 2020 - 16:24

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, August 2, 2020 - 16:19

सार्वजानिक विदा सम्बन्धमा ।

Wednesday, July 15, 2020 - 18:16

PROCUREMENT, SUPPLY AND DELIVERY OF ACTIVITY KITS FOR ENGLISH, MATHEMATICS & SCIENCE SUBJECTS and PROCUREMENT, SUPPLY AND DELIVERY OF MEDICINE IN PHC GOPETAR

Monday, July 6, 2020 - 08:27

Re-Invitation for Quotations for the PROCUREMENT,SUPPLY AND DELIVERY OF CHAFF CUTTER

Monday, June 1, 2020 - 16:35

Invitation for Bids for the PROCUREMENT, SUPPLY AND INSTALLATION OF ICT GOODS

Sunday, May 17, 2020 - 15:14

Invitation for Quotations for the PROCUREMENT, SUPPLY AND DELIVERY OF PLASTIC TUNNEL ,PLASTIC POND AND CHAFF CUTTER

Friday, May 15, 2020 - 15:50

Invitation for Bids for the UPGRADING OF SALLERI-EKCHEPA-TAMPHUWA-SIMKHARKA-MAJHITAR CORRIDOR ROAD.

Thursday, May 14, 2020 - 06:48

INVITATION FOR QUOTATIONS FOR THE PROCUREMENT, SUPPLY AND INSTALLATION OF ICT GOODS

Wednesday, May 13, 2020 - 20:13

Re-Invitation for Bids for the LANDSCAPE PREPARATION OF HILIHANG DURBAR MUSEUM AND CONSTRUCTION OF HILIHANG DURBAR MUSEUM

Sunday, May 10, 2020 - 11:10

स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सम्बन्धी ३ दिने खुल्ला लिखित प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

Monday, April 20, 2020 - 15:07

Invitation for Bids for the LANDSCAPE PREPARATION OF HILIHANG DURBAR MUSEUM AND CONSTRUCTION OF HILIHANG DURBAR MUSEUM

Wednesday, July 1, 2020 - 11:39

कार्यालयकाे सवारी साधन प्रयाेग तथा मर्मत सम्बन्धमा ।।।

Monday, March 16, 2020 - 16:32

मतदाता नामावली सङलन तथा छुट दर्ता सम्बन्धमा ।।।।।

Sunday, March 15, 2020 - 11:47

सुचना

Sunday, March 15, 2020 - 11:01

Invitation for Bids for the Procurement and installation of solar system

Sunday, March 8, 2020 - 11:43

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।।।

Thursday, March 5, 2020 - 12:26

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट व्याक हो लोडर खरिद गर्ने प्रयोजनका लागी स्विकृत प्राविधिक स्फेसिकेसन र सूचना ।।

Monday, April 20, 2020 - 15:02

माैजुदा सूचिमा सूचिकृत हुनेबारे सूचना ।।।

Monday, April 20, 2020 - 15:04

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Monday, February 10, 2020 - 15:58

परीक्षा सम्वन्धि सूचना ।।

Monday, January 13, 2020 - 11:16

परीक्षा तथा अन्तर्वाता सम्वन्धि सूचना ।।

Tuesday, January 7, 2020 - 14:30

शिलबन्दी दरभाउपत्र अाहवानकाे सूचना ।

Thursday, December 26, 2019 - 16:00

Standard Bidding Document Procurement of Boar bucks

Thursday, December 26, 2019 - 14:29

सामाजिक सुरक्षा बैक मार्फत वितरण गर्ने सम्वन्धमा ।

Thursday, December 26, 2019 - 13:25

माैजुदा सूचिमा सूचिकृत हुनेबारे सूचना ।।।

Tuesday, December 24, 2019 - 15:44

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, December 24, 2019 - 15:08

करारको लागि दरखास्त फाराम ।

Thursday, December 26, 2019 - 12:51

Issuance of letter of intent to award the contract.

Sunday, December 22, 2019 - 14:53

गाँउ कार्यपालिकाकाे बैठक बस्ने सम्बन्धी सुचना ।

Friday, December 20, 2019 - 16:01

रोजगार संयोजकको करारको लागि दरखास्त फारम ।

Monday, December 16, 2019 - 16:20

रोजगार संयोजक पदको स्विकृत पाठ्यक्रम ।

Monday, December 16, 2019 - 16:17

रोजगार संयोजक करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Monday, December 16, 2019 - 16:05

बहुक्षेत्रीय पाेषण स्वयसेवक अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना ।

Friday, December 13, 2019 - 21:57

Roving ANM अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना ।

Friday, December 13, 2019 - 21:53

करार सेवामा पदपुति गनेै सम्बन्धमा सुचना ।।।

Tuesday, November 26, 2019 - 15:18

Invitation for Bids for the Procurement and Delivery of Colored C.G.I Sheet

Wednesday, November 20, 2019 - 16:25

थप जिम्मेवारी ताेकिएकाे ।

Wednesday, November 20, 2019 - 13:53

सवारी प्रयाेग सम्वन्धमा ।

Monday, November 18, 2019 - 12:57

तालिममा सहभागी पठार्इदिन हुन ।।

Sunday, November 17, 2019 - 12:57

प्रगति तथा कार्ययाेजना पेश गर्न बारे ।

Sunday, November 17, 2019 - 12:56

एम.आइ.एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना ।

Tuesday, November 12, 2019 - 16:38

स्थानीय बिदा सबंन्धि सूचना ।

Sunday, November 10, 2019 - 11:43

एम.आइ.एस अपरेटर परीक्षाको पाठ्यक्रम ।

Thursday, November 7, 2019 - 13:13

एम.आइ.एस तथा फिल्ड सहायकको सूचना सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, November 7, 2019 - 13:10

सिलबन्दी दरभाउपत्र अाहवानकाे सूचना ।

Tuesday, October 1, 2019 - 11:40

Invitation for Bids for the Procurement and Delivery of Colored C.G.I Sheet

Monday, September 30, 2019 - 16:48

लेखा परिक्षण गर्नका लागि दस्तखत पेश गर्ने सम्वन्धमा ।

Monday, September 23, 2019 - 12:26

आ.व. २०७६/०७७ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

Sunday, August 11, 2019 - 10:52

कार्यपालिकाको वैठक सम्बन्धमा ।

Sunday, April 4, 2021 - 12:21

गाउँसभा उपस्थित हुने वारे ।

Sunday, April 4, 2021 - 11:55

Invitation for Bids for the CONSTRUCTION OF WARD LEVEL HEALTH CARE CENTER

Sunday, June 9, 2019 - 15:04

सुचना

Monday, May 13, 2019 - 13:27

Procurement and Delivery of Plastic Tunnel with Mulching Plastic & Drip Irrigation Pipe .

Tuesday, May 7, 2019 - 12:53

करार सेवामा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

Thursday, April 25, 2019 - 15:45

Invitation for Bids

Friday, March 22, 2019 - 11:21

जानकारी सम्वन्धमा ।

Thursday, March 7, 2019 - 13:04

निशुल्क आँखा तथा दन्त शिविर सम्बन्धि सूचना ।

Monday, February 25, 2019 - 12:23

सुचना स्थगित सम्बन्धमा।

Sunday, February 24, 2019 - 11:06

चार पांग्रे सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

Wednesday, February 20, 2019 - 15:32

सहकारी संस्था अभिलेखिकरण सम्बन्धमा सुचना

Tuesday, January 29, 2019 - 13:55

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा सूचना ।

Sunday, November 25, 2018 - 16:20

सवारी साधन प्रयाेग सम्बन्धमा

Thursday, October 4, 2018 - 14:12

सामाजिक सुरक्षा भता सम्बन्धी सुचना

Wednesday, October 3, 2018 - 10:24

राय सुझाव पेश गर्ने सार्वजनिक सूचना

Tuesday, October 2, 2018 - 10:48

र्इन्जिनियर तथा सव-र्इन्जिनियरकाे नतिजा प्रकाशन

Friday, September 21, 2018 - 12:51

अ.हे.व पदकाे नतिजा

Friday, September 21, 2018 - 11:44

र्इन्जिनियर तथा सव र्इन्जिनियर संक्षीप्त सूची (shortlist)

Monday, September 17, 2018 - 17:38

लेखापरिक्षकाे लागी दरखास्त अाहवान

Monday, September 17, 2018 - 13:52

जानकारी सम्बन्धमा

Monday, September 17, 2018 - 12:58

माैजुदा सूचिमा सूचिकृत हुनेबारे सुचना

Tuesday, September 11, 2018 - 14:10

सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गनेर् सम्बन्धी जरूरी सुचना (सम्वन्धीत सबैमा जानकारी)

Friday, June 22, 2018 - 14:34

Procurement and Delivery of Electrical Materials And Equipments, Tunnel & Pond Plastic and HDPE pipe.

Sunday, April 22, 2018 - 15:21

प्रस्तावना(proposal) छनाैट गरिएकाे सुचना

Thursday, March 8, 2018 - 16:10

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना

Wednesday, February 28, 2018 - 16:55

प्रस्तावना(proposal) पेश गर्ने सम्वन्धमा

Friday, February 23, 2018 - 14:37