FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधिहरु

नाम, थर पद मोवाइल नम्बर

भुवानीप्रसाद लिङदेन

अध्यक्ष

9862691797

सुमित्रा उप्रेति सेढाई

उपाध्यक्ष

9862772879

गोपी कृष्ण भण्डारी

वडा अध्यक्ष

९८४२६३४८२१

भीम प्रसाद हेम्व्या

वडा अध्यक्ष

९८४२७६६२५७९

मदन गाैतम

वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता

९८०७९९०५५३

श्रीप्रसाद शीगु

वडा अध्यक्ष

९८४४६५३५९५

कृष्ण वहादुर यवा लिम्बु

वडा अध्यक्ष

९८१८२५३२५२

Til Bikram Idhingo

वडा अध्यक्ष

9846671858

लक्ष्मि प्रसाद सुहाङ

वडा अध्यक्ष

9818253252