FAQs Complain Problems

७९-८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०३/२९ गते बसेको बाइसौं कार्यपालिका बैठक

कार्यालय सहयोगी पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

अ.न.मी. तथा अ.हे.व. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

विमा कम्पनी छनौट गरिएको आशयको सूचना!!!

वन डढेलो तथा आगलागी बाट बच्न हिलिहाङ गाँउपालिका वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाको अनुरोध ॥

निशुल्क पशु विमा कार्यक्रमको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

निशुल्क पशु विमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

हिलिहाङ गाउँपालिका खेलकुद विकास ऐन, २०७९

आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९