FAQs Complain Problems

८०-८१

निःशुल्क पशु बीमा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ॥

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/११/०३ गते बसेको एघारौं कार्यपालिका बैठक

रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिहरूको निवेदन सङ्कलन सम्बन्धी सूचना ।

हिलिहाङ गाउँपालिका गाउँ सभा (हिउँदे अधिवेशन) आव्हान सम्बन्धमा ।

दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ॥

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी पैंतीस(३५) दिने सूचना ॥

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/१०/२६ गते बसेको दशौं कार्यपालिका बैठक

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: