FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ॥

प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ॥

CBRF पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ॥

दस्तावेज: 

शिक्षक विज्ञापन सम्बन्धी सूचना ॥

पोषण सुधारको लागि विपन्न समूदायका महिला समूह वा सहकारीहरूलाई विपन्न सदस्यहरूको आयआर्जन सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी दोस्रो पटक सूचना ॥

बीमा कम्पनी छनौट गरिएको आसयको सूचना ॥

समुदायमा आधारित पुनः स्थापना सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ॥

दस्तावेज: 

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ॥

दस्तावेज: 

माध्यमिक तह राहत शिक्षक(गणित विषय)को विज्ञापन सम्बन्धी सूचना ॥