FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरण कार्यको लागि करारमा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्वन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

राष्ट्रिय र स्थानिय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने वाली वस्तुको साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

संक्षिप्त सुचीको लागि आशयपत्र माग गरिएको सुचना ।

दस्तावेज: