FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दरभाउपत्र आव्हानको सूचना(दोश्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

Invitation for bid for Construction of Hilihang Gate dekhi Hilihang Durbar samma kalopatre sadak

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!!

Construction of HRM Trussed Building

आन्तरिक आय तर्फको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

शिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सूचना

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आहवानको सूचना ।

वडा नं १ र ५ को प्रशासनिक भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आहवानको सूचना।।