FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

POND PLASTIC र TOTAL STATION खरिद कार्य सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरिएको सुचना ।

च्याफ कटर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

व्रान्डेड कम्प्युटर र ल्यापटप खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सुचना ।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!!!

बोलपत्र आह्वान सूचना

दस्तावेज: