FAQs Complain Problems

७५/७६

चौमासिक सावर्जनिक सुनुवाइ् तथा भावी कार्यक्रमका बारेमा जानकारी

दस्तावेज: 

Invitation for Bids for the CONSTRUCTION OF WARD LEVEL HEALTH CARE CENTER

सुचना

Procurement and Delivery of Plastic Tunnel with Mulching Plastic & Drip Irrigation Pipe .

करार सेवामा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

Invitation for Bids

जानकारी सम्वन्धमा ।