FAQs Complain Problems

७८-७९

आ.ब. २०७८/७९ को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

दस्तावेज: 

पदाधिकारी सेवा सुविधाका लागि आवश्यक कागजात पठाइदिनु हुन । ( सबै वडा कार्यालयहरु)

कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि २०७९

कृषि व्यवसाय (अनुमित ,दर्ता , नविकरण ) कार्यविधि २०७९

मिति २०७९।०३।१६ गते बसेको १९ औ गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

विनियोजन ऐन, २०७९