FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको युवा रुपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालन सम्वन्धी वडा सचिव र उपभोक्ता समितीका पदाधिकारीहरुलाई दिइएको २ दिने अनुशिक्षण र E-MIS प्रणाली सम्वन्धी तालिमको केही झलकहरु ।