FAQs Complain Problems

प्यागोडा शैलीको हिलिहाङ दरबार (नमुना फोटो)

Read More

आगेजुङ माङहिम

Read More

प्र.प्र.अ श्री विक्रम लिम्वु ज्युले सातौ गाउँसभाको उद्घाटन सत्र सञ्चालन गर्नु हुदै

Read More

कर्मचारी वैठक

Read More

भालुचोक बजार

Read More

जोरपोखरी ( हिलिहाङ गा.पा.-०६)

Read More

गाउँपालिकाको परिचय

नेपालको प्रदेश नं.

सुचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधिहरु

वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता
९८०७९९०५५३

कर्मचारीहरु

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
9852684477
info@hilihangmun.gov.np, bikram.ijamlimbu@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- कर तथा राजश्व
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमुख, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्वन्धित वडा कार्यालय, गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नयाँ व्यवसाय भएमा दर्ता शुल्क र व्यवसाय नविकरण शुल्क (चालु आ.व. को आर्थिक ऐेनमा तोकिएबमोजिम)
आवश्यक कागजातहरुः-

दर्ता नगरिएको व्यवसाय भएमा,

 • व्यवसाय सञ्चालकको नागरिकताको फोटोकपि
 • व्यवसाय दर्ता गर्न आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण कुराहरु खुल्ने कागजात
 • जग्गाधनि पुर्जाको फोटोकपि, एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद
 • बहालमा रहेको  भए घर । जग्गा वहालको सम्झौता पत्र

पहिल्यै दर्ता गरेको भएमा,

 • गत वर्ष कर तिरेको रसिद
 • व्यवसायमा थपघट भएमा सोको प्रमाण खुल्ने कागजात सहितको निवेदन
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन, सर्जमिन गर्नेुपर्नेमा बढिमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा रू ४०० , अंग्रेजीमा रू १०००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • नाता कायम गर्ने सवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, उमेर नपुगेको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणत्रको प्रतिलिपी
 • हालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो (प्रति व्यक्ति २)
 • मृत्यु भइसकेको व्यक्तिसंग नाता प्रमाणित गर्नु परेमा मृतकको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र
 • स्थानिय सर्जमिन मुचुल्का
 • चालु आ.व. सम्मको सम्पत्ति कर, सरसफाई शुल्क, व्यवसाय कर तिरेको रसिद, गर्भवती महिलाको हकमा नियमित स्वास्थ्य परिक्षण । खोप लगाएको प्रमाण
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन, सर्जमिन गर्नेुपर्नेमा बढिमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी । वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क, ३५ दिन पश्चात रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

जन्मदर्ताः

 • मुलीको सुचना फाराम
 • बाबु र आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र (सक्कली)
 • आमाको नागरिकतामा पति कायम नभए विवाह दर्ता

मृत्यु दर्ताः

 • मुलीको सुचना फाराम
 • मृतकको नागरिकता
 • सुचकको नागरिकता

विवाह दर्ताः

 • पति र पत्निको संयुक्त सुचना फाराम
 • पति र पत्निको माईति पट्टिको नागरिकता ( माईति पट्टिको नागरिकता नभए जन्मदर्ता र शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र )
 • बाबु बाजे नाम खुलेको सक्कल प्रमाण लिई पति र पत्नी दुवै उपस्थित हुने 

बसाईसराईः

 • मुलीको सुचना फाराम
 • सुचकको ना.प्र पत्र, परिवारहरुको नाम, नातासम्वन्ध र जन्म मिति
 • वसाईसराई भएको स्थानको जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा (जानेका लागी)
 • वसाईसराई भई आउनेको हकमा वसाई परित्याग गरेको गा.वि.स.को स्थानिय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयवाट जारी गरेको वसाईसराई दर्ता प्रमाणपत्र नागरिकता, परिवारहरुको नाम नाता सम्वन्ध र जन्ममिति

सम्वन्ध विच्छेदः

 • सुचना फाराम
 • अदालतबाट भएको निर्णय र निवेदनको ना.प्र. पत्र समेत
सेवा प्रकारः- रकम निकासा
सेवा समयः- साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- हिलिहाङ गाउँपालिकाे कार्यालय, पञ्चमी, पाँचथर
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

 

१‍‍ निर्णयहरु
२ प्राविधिक ल.र्इ.
३ सम्झौता फाराम र अनुसुचीहरु

४ कार्यादेश

५ मेशिन सम्झौता

६  कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन

७  विल भर्पार्इ

८  मालपोत तिरेको प्रमाण र ना.प्र.

९  फोटोहरु र होडिङ वोर्ड

१० वडाको सिफारिस

सेवा प्रकारः- योजना सम्झौता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / योजना शाखा प्रमुख / आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- हिलिहाङ गाउँपालिकाे कार्यालय, पञ्चमी, पाँचथर
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि ।
 • उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
 • आयोजनाको लागत अनुमान विवरण ।
 • उपभोक्ता समितिबाट सम्झौताको लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिएको उपभोक्ता समितिको निर्णय ।
 • आयोजनाको कार्यान्वयनको कार्य तालिका ।
 • खाता सञ्चालन गर्ने पदाधिकारी तोकिएको निर्णय र खाता सञ्चालनको लागि आवश्यक कागजात ।
 • योजना संचालन हुनु भन्दा पहिलेको योजना स्थलको स्पष्ट देखिने र खुल्ने गरी खिचिएको फोटो ।
 • योजनाको छाप ।

जानकारी

 

हिलिहाङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पञ्चमी, पाँचथर 

प्रदेश नंं. १, नेपाल 

सम्पर्क नम्बरः ९८५२६८४४७७

इमेल:  info@hilihangmun.gov.np

          hilihangruralmun@gmail.com

गाउँपालिकाको रहेको स्थान